Xử lý sự cố

WordPress: hướng dẫn sửa lỗi sau khi cài đặt SSL (fix mixed content) với Really Simple SSL

Dành cho website đang sử dụng Wordpress.

Khi bạn đã cài đặt SSL thành công nhưng khi chạy website vẫn không thể hiện thị ổ khoá bảo mật SSL thì có một cách đơn giản để sửa lỗi này là dùng Plugin Really Simple SSL.

1. Cài đặt và kích hoạt Plugin Really Simple SSL tại đây

Image result for really simple ssl

2. Truy cập vào Settings => SSL và kiểm tra xem trạng thái của plugin đã check đủ 4 dấu như hình bên dưới chưa. Nếu rồi thì có nghĩa là site của bạn đã vận hành hoàn hảo trên giao thức HTTPS.


3. Nếu vẫn có lỗi khiến cho trình duyệt không hiện ổ khóa bảo mật, hãy chuyển qua tab Settings và đảm bảo 2 mục Auto replace mixed content và Enable Javascript redirection to SSL đã được check.

Image result for really simple sslChia sẻ:
đầu trang