Xử lý sự cố

Lỗi: Windows does not have enough information to verify this certificate

Lỗi gặp phải:

Mặc dù sử dụng SSL Certificate đã mua nhưng vẫn gặp lỗi trình duyệt báo SSL không tin tưởng, xem thông tin chứng chỉ số thì thấy lỗi "Windows does not have enough information to verify this certificate"?

Nguyên nhân:

Bạn đang sử dụng Hệ điều hành cũ nên các thông tin về CA chưa được cập nhật mới nhất hoặc không hỗ trợ giao thức mới như SHA256, do Hệ điều hành cũ không còn được hỗ trợ cập nhật. Bạn phải cập nhật các Root Intermediate tương ứng của mỗi CA thủ công trên máy tính của người dùng.

Start > Run; gõ MMC và Enter.
Click File > Add/Remove Snap-in.
Click Add.
Chọn Certificates và click Add.
1 cửa sổ mở ra. Chọn Computer account và click Next.
Chọn Local Computer và click finish
Click Close.
Click Okay.
Mở rộng Certificates toàn màn hình bằng cách click vào góc phải trên..
Chuột phải vào Intermediate Certificate Authority.
Dưới All tasks, chọn Import.
Chỉ đến file Root Intermediate đã download về máy và hoàn tất.
Khởi động lại máy.

Chia sẻ:
đầu trang