Xử lý sự cố

Cpanel: Root CA Certificate Expiration

Chứng chỉ SSL Sectigo được cài đặt trước ngày 1 tháng 5 năm 2020, sẽ cần phải được cài đặt lại để đảm bảo khả năng tương thích với phần mềm được liệt kê bên dưới. Nếu bạn đang chạy phiên bản cPanel & WHM được hỗ trợ (phiên bản 86 trở lên) và đã bật cập nhật, chúng tôi đã đưa ra bản sửa lỗi để cài đặt chứng chỉ trung gian mới trong bản cập nhật tiếp theo không yêu cầu cập nhật OpenSSL. Bản cập nhật chứng chỉ trung gian là liền mạch cho người dùng cuối.

Nếu bạn đã tắt cập nhật tự động và bạn đang chạy phiên bản cPanel & WHM được hỗ trợ (phiên bản 86 trở lên), chạy các lệnh sau trong trình bao gốc sẽ cập nhật chứng chỉ trung gian Sectigo bị ảnh hưởng.

Đăng nhập vào server qua SSH, sử dụng lệnh sau

/scripts/autorepair update_sectigo_cabundles
/usr/local/cpanel/bin/checkallsslcerts --force
/scripts/restartsrv_apache

Các lệnh này sẽ không hoạt động trên các phiên bản không được hỗ trợ của cPanel & WHM. Máy chủ chạy bất cứ thứ gì cũ hơn phiên bản 86 nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin từ nhà cung cấp về việc hết hạn chứng chỉ CA gốc tại đây: https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sec...

Phần mềm khách hàng bị ảnh hưởng:

Các khách hàng cũ không nhận được bản cập nhật SSL / TLS kể từ giữa năm 2015
Phần mềm máy khách sử dụng OpenSSL cũ hơn 1.1.0, chẳng hạn như wget và curl
Chia sẻ:
đầu trang