Xử lý sự cố

Chrome lỗi ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID trên Windows 7

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Đây là lỗi phiên bản Windows 7 bạn đang sử dụng thiếu chứng chỉ gốc Certum Trusted Network CA, hãng phát hành chứng chỉ gốc mà chúng tôi sử dụng

Lý do vì máy tính sử dụng Windows 7 của bạn không được cập nhật các bản vá bảo mật thường xuyên, đặc biệt là bản vá bảo mật để hỗ trợ SHA256, đây là một tiêu chuẩn mã hóa bắt buộc ở thời điểm hiện tại và MuaSSL.com TLS/SSL được phát hành để hoạt động trên giao thức này.

Khi máy tính của bạn bị lỗi này, ngay cả việc truy cập vào hệ thống update của Microsoft cũng là điều không thể, việc bạn đang sử dụng Windows 7 ở thời điểm hiện tại là không bảo mật vì Microsoft đã ngưng hỗ trợ từ 14/1/2020

Chúng tôi rất tiếc về việc này và không thể làm gì hơn ngoài đề nghị bạn cài đặt chứng chỉ gốc mà chúng tôi sử dụng hoặc nâng cấp hệ điều hành của bạn lên phiên bản mới nhất để sử dụng chứng chỉ SSL của chúng tôi và đặc biệt là để an toàn cho chính bạn, có rất nhiều lỗ hổng bảo mật không thể vá và không thể biết được khi bạn sử dụng Hệ diều hành lỗi thời.

Việc bạn sử dụng TLS/SSL để bảo vệ chính bạn hoặc khách hàng của bạn nhưng thiết bị truy cập của bạn không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu thì không còn ý nghĩa.

Nếu bạn muốn cài đặt Chứng chỉ gốc của chúng tôi, bạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới

Tải tập tin chứng chỉ gốc của chúng tôi ở liên kết sau Certum Trusted Network CA

Cài đặt theo hướng dẫn bên dưới


Đóng trình duyệt, đợi vài phút và mở lại trình duyệt để truy cập bình thường


Chia sẻ:
đầu trang