Xử lý sự cố

Windows: Tự động cập nhật Chứng chỉ gốc - Trusted Root Certificates

Vấn đề

Bạn gặp lỗi NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Đôi khi máy tính của bạn không thể hiện thị được một vài trang web và bạn sẽ thấy lỗi NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID, lý do máy tính của bạn thiếu chứng chỉ gốc gọi là Trusted Root Certificates trong máy

Giải pháp

Bạn chỉ cần mở tính năng tự động cập nhật gọi là automatic root certificates update

Thực hiện như sau

Nhấp Start, và chọn Run. (hoặc phím windows + r)

Gõ vào gpedit.msc và nhấp OK

Nếu hộp User Account Control hiện lên, xác nhận đẻ tiếp tục, nhấp Continue

Nhấp đôi vào Administrative Templates -> Internet Communication Management -> Internet Communication settings

Nhấp đôi vào Turn off Automatic Root Certificates Update -> chọn Disable -> nhấp OK để hoàn tất.

Đóng lại Local Group Policy Editor, xóa cache trình duyệt hoặc khởi động lại máy

Nếu chưa được chạy Windows updates và thử lại.

Bạn cũng có thể tải tập tin chứa mã tự kích hoạt tính năng này qua Regedit của Windows

Tải về mã

Chia sẻ:
đầu trang