Chứng chỉ dùng cho Ký phần mềm cho phép bạn ký điện tử vào các tệp của mình, bảo vệ phần mềm khỏi bị giả mạo đồng thời mang lại uy tín với bộ lọc SmartScreen của Microsoft và loại bỏ hoàn toàn các cảnh báo về Nhà xuất bản không xác định có thể khiến khách hàng của bạn sợ hãi.

Plaforms

CodeSign OV

Xác thực doanh nghiệp /
Tổ chức hoặc Cá nhân


Các tính năng

 • Ký phần mềm/ ứng dụng
 • Hỗ trợ tất cả phiên bản Windows
 • Không bị cảnh báo Unknown Publisher (Không biết nhà xuất bản)
 • Hỗ trợ danh tiếng trên SmartScreen
 • Tập tin ký số PFX
 • Không yêu cầu phần cứng đi kèm (token)

CodeSign EV

Xác thực doanh nghiệp /
Tổ chức mở rộng


Các tính năng

 • Ký phần mềm / ứng dụng
 • Hỗ trợ tất cả phiên bản Windows
 • Không bị cảnh báo Unknown Publisher (Không biết nhà xuất bản)
 • Tin tưởng ngay lập tức trên SmartScreen
 • Hỗ trợ ký Driver cho Windows 10 trở lên
 • Phần cứng bảo mật đi kèm (usb token)

Nền tảng hỗ trợ

 • Window 10
 • Window Microsoft Authenticode - ALL versions of Windows - Code Sign any Microsoft format (32 and 64 bit) EXE, DLL, OCX, MSI, CAB.
 • Window 8
 • Adobe Adobe AIR Code Sign any Adobe AIR application.
 • Java Java Code Sign any JAR applet
 • Office Microsoft Office Code Sign any MS Office Macro or VBA (Visual Basic for Applications) file.
 • Firefox Mozilla Code Sign any Mozilla Object file.
 • Sliver Light Microsoft Silverlight Sign any Microsoft Silverlight application or XAF file
 • Window Driver Signing Sign ANY Windows XP-8.1 Driver with our standard code signing certificate
 • Window Windows 10 Driver Signing Sign Windows 10 Drivers with an EV Code Signing Certificate

Ký Kernel-Mode Driver

Chứng chỉ ký mã OV có thể được sử dụng để ký trình điều khiển chế độ nhân cho Windows XP - Windows 8.1. Xin lưu ý rằng điều này CHỈ áp dụng cho việc ký trình điều khiển chế độ hạt nhân. Chứng chỉ OV hoạt động hoàn toàn tốt trên Windows 10 cho tất cả các kiểu ký khác!

Chứng chỉ ký mã EV là bắt buộc để ký cho Kernel-mode driver trong Windows 10.

Gia hạn CodeSign

Bạn có thể đặt hàng chứng chỉ ký mã mới thông qua MuaSSL.com và tận dụng mức giá chiết khấu của chúng tôi ngay cả khi bạn đã đặt hàng từ Sectigo hoặc bất kỳ CA nào khác trước đây.

Không có quy trình gia hạn đặc biệt nếu bạn đã mua chứng chỉ trước đây. Đặt một đơn đặt hàng mới bằng cách sử dụng cùng một thông tin công ty và quá trình xác nhận sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều so với đơn đặt hàng đầu tiên của bạn.

Thời hạn chứng chỉ bắt đầu từ ngày cấp chứng chỉ mới của bạn - bất kỳ thời gian nào còn lại trên chứng chỉ cũ của bạn sẽ không được thêm vào chứng chỉ mới. Do đó, bạn nên đặt hàng chứng chỉ mới của mình trước ngày hết hạn vài tuần hoặc ít hơn (chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để nhắc bạn).

Tài liệu yêu cầu

Để mua hoặc gia hạn CodeSign và CodeSign EV, hãng sẽ kiểm tra và yêu cầu các hồ sơ của bạn gồm:

Khi mua CodeSign OV

 • Thông tin Doanh nghiệp trên nguồn chính phủ
 • Thông tin Doanh nghiệp trên nguồn thứ 3 tin cậy
 • Thông tin người đặt hàng, gồm
 • Giấy phép lái xe hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có thể hiện rõ địa chỉ + hình chụp selfie với giấy tờ chứng minh
 • Cuộc gọi xác thực tự động hoặc bằng nhân viên trực tiếp

Khi mua CodeSign EV

 • Hồ sơ yêu cầu & thỏa thuận sử dụng CodeSign EV & Tất cả các yêu cầu của CodeSign OV

Khi mua CodeSign OV cho cá nhân

 • Giấy phép lái xe hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có thể hiện rõ địa chỉ + hình chụp selfie với giấy tờ chứng minh
 • Thư xác thực từ luật sư mặt đối mặt
 • Hóa đơn điện thoại có tên của người mua
 • Cuộc gọi xác thực từ nhân viên

Tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào việc xác thực hồ sơ của hãng.

Bảng giá CodeSign

Bảng giá CodeSign OV và CodeSign EV

Sản phẩm
SSL
CodeSign OV
SSL
CodeSign EV
Sectigo
CodeSign OV
Sectigo
CodeSign EV
Digicert
CodeSign OV
Digicert
CodeSign EV
GlobalSign
CodeSign OV
GlobalSign
CodeSign EV
Mức xác thực Doanh nghiệp Doanh nghiệp mở rộng
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Mở rộng Doanh nghiệp Doanh nghiệp Mở rộng Doanh nghiệp Doanh nghiệp Mở rộng
Thông tin xác thực - Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
- Công ty trên chính phủ
– Số điện thoại trên nguồn tin cậy
– Thông tin người đặt hàng qua CMND/CCCD/Passport/Driver's license
- Cuộc gọi điện thoại
Thuật toán ký SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit SHA256/4096bit / ECC 384-2048bit
Tính năng - Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
- Tạo sự tin tưởng Windows 10 trở lên, Microsoft Edge và bộ lọc SmartScreen - Tăng độ tin cậy của người dùng bằng cách hiển thị tên công ty của bên ký trước khi các ứng dụng được chạy
– Bảo vệ khóa riêng tư khỏi bị trộm thông qua phần cứng và mã PIN
– Hỗ trợ tất cả các định dạng 32 bit / 64 bit, chế độ người dùng, như .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi và .xap), Adobe Air, Java, MS Office Macro và VBA, tệp đối tượng Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight
– Hoạt động ngay cả sau khi chứng chỉ ký mã đã hết hạn (không gồm JAVA)
Tính năng Đặc biệt Không
Tất cả tính năng của OV
+ Kernel-Mode Driver
Không Tất cả tính năng của OV
+ Kernel-Mode Driver
Không Tất cả tính năng của OV
+ Kernel-Mode Driver
Không Tất cả tính năng của OV
+ Kernel-Mode Driver
Hiện thị trên Windows SmartScreen - Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Sau khi thu thập đủ thông tin
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Hiện tên & tin tưởng ngay lập tức
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Sau khi thu thập đủ thông tin
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Hiện tên & tin tưởng ngay lập tức
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Sau khi thu thập đủ thông tin
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Hiện tên & tin tưởng ngay lập tức
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Sau khi thu thập đủ thông tin
- Không hiện cảnh báo nguy hiểm
- Hiện tên & tin tưởng ngay lập tức
Thời gian ban hành 5-10 ngày làm việc 5-10 ngày làm việc 5-10 ngày làm việc 5-10 ngày làm việc 5-10 ngày làm việc 5-10 ngày làm việc 2-3 ngày làm việc 2-5 ngày làm việc
Cấp lại Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí Có, miễn phí
Phần cứng yêu cầu Có, Yubikey 5 Fips 140-2 Validated Có, Yubikey 5 Fips 140-2 Validated Có, USB Token Có, USB Token Có, Safenet 5100 CC (940) Có, Safenet 5100 CC (940) Có, Safenet 5100 CC (940) hoặc 140-2 Validated Có, Safenet 5100 CC (940) hoặc 140-2 Validated
Phần cứng từ hãng Tùy chọn mua từ HQV hoặc tự trang bị Tùy chọn mua thêm hoặc tự trang bị Có, Miễn phí
Gửi từ hãng
Có, Miễn phí
Gửi từ hãng
Tùy chọn mua từ HQV hoặc tự trang bị Tùy chọn mua từ HQV hoặc tự trang bị Tùy chọn mua từ HQV hoặc tự trang bị Tùy chọn mua từ HQV hoặc tự trang bị
Thời gian vận chuyển Token 1-2 ngày làm việc 1-2 ngày làm việc 15-30 ngày làm việc 15-30 ngày làm việc 15-30 ngày làm việc 15-30 ngày làm việc 5-30 ngày làm việc 5-30 ngày làm việc

Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua Đặt mua

Câu hỏi thường gặp

Tìm giải đáp cho các thắc mắc của bạn ở các câu hỏi bên dưới:

 • Chứng chỉ CodeSign là gì?
  Mã xác thực xác định Nhà xuất bản của phần mềm đã ký và xác minh rằng phần mềm đó không bị giả mạo, trước khi người dùng tải phần mềm xuống PC của họ.
 • Các yêu cầu để có được chứng chỉ CodeSign OV hoặc EV là gì?
  Xem mục Tài liệu yêu cầu bên trên
 • Giới thiệu về SHA1, SHA-256, chứng chỉ ký kép và CodeSign.
  Mã SHA là viết tắt của cụm Secure Hashing Algorithm. SHA-1 và SHA-2 là hai phiên bản của thuật toán nói trên. Chúng khác nhau trong cách thiết kế (cách tạo ra kết quả băm từ dữ liệu gốc) và trong độ dài khóa của chữ ký số. Nói ngắn gọn , SHA-2 là người kế nhiệm của SHA-1 với các cải tiến tổng thể.
 • Ai có thể mua CodeSign?
  Doanh nghiệp, Tổ chức và cả các cá nhân đều có thể nhận được CodeSign, tuy nhiên CodeSign EV chỉ được cấp cho Doanh nghiệp/Tổ chức được cấp phép bởi cơ quan chính phủ.
 • Giá của Chứng chỉ CodeSign là bao nhiêu?
  Tùy từng hãng khác nhau, xem bảng giá hoặc liên hệ nhân viên của chúng tôi nếu bạn mua nhiều
 • Có bản dùng thử miễn phí cho Chứng chỉ CodeSign không?
  Không, chúng tôi không phát hành dùng thử, tuy nhiên chúng tôi có thể gửi các bản đã ký để bạn kiểm tra
 • Thủ tục đặt hàng cho Chứng chỉ CodeSign là gì?
  Bạn sẽ cần phải kích hoạt đơn hàng theo hướng dẫn của Hãng hoặc chúng tôi sẽ giúp bạn.
 • Tôi có thể tự chọn tên hoặc đặt tên Công ty hiện thị trên CodeSign không?
  Không thể, Tên hiện thị sẽ được hãng sử dụng theo TÊN PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ (không phải tên viết tắt) dựa trên giấy phép kinh doanh bạn đăng ký với cơ quan của chính phủ, nếu bạn muốn đổi tên hiện thị bạn cần cập nhật tên với cơ quan chính phủ trước.
 • Tên công ty của tôi quá dài
  Nếu tên công ty của bạn nhiều hơn 64 ký tự, bạn có thể đề xuất tên mong muốn bằng cách loại bỏ bớt các cứ ký tự phổ biến như AND thành & hoặc Limited thành Ltd và hãng sẽ duyệt các tên bạn đề xuất trước khi cấp phát.
 • Thông báo "FILE is not commonly downloaded and could harm your computer" là gì? (SmartScreen)
 • Mất bao lâu để nhận được Chứng chỉ CodeSign?
  Từ 2-15 ngày làm việc hoặc lâu hơn tùy tình trạng kiểm tra xác thực của hãng
 • Điều gì xảy ra khi Chứng chỉ CodeSign của tôi hết hạn?
  Bạn cần gia hạn CodeSign mới nếu muốn tiếp tục ký, các phiên bản đã ký không bị ảnh hưởng (trừ JAVA)
 • Dấu thời gian là gì và làm cách nào để sử dụng dấu thời gian với CodeSign?
 • Liệu Sử dụng chứng chỉ CodeSign giúp bỏ qua cảnh báo "Unknown Publisher" mà người dùng của tôi đang nhìn thấy không?
  Có, khi bạn ký bằng CodeSign, Windows sẽ không hiện cảnh báo nữa
 • Làm cách nào để xuất Chứng chỉ CodeSign của tôi từ Internet Explorer, Chrome hoặc Safari trên Windows?
  Bạn có thể xuất Chứng chỉ CodeSign ra PFX từ Internet Explorer khi bạn kích hoạt CodeSign bằng trình duyệt này, chỉ áp dụng cho CodeSign OV, CodeSign EV không thể xuất PFX
 • Làm cách nào để xuất Chứng chỉ CodeSign của tôi từ Firefox?
  Bạn có thể xuất Chứng chỉ CodeSign OV ra tập tin PFX nếu bạn sử dụng phiên bản Firefox có hỗ trợ tạo cặp khóa (Key Generation) khi kích hoạt CodeSign
 • Làm cách nào để xuất Chứng chỉ CodeSign của tôi từ Safari?
  Safari trên MacOS có thể hỗ trợ xuất PFX nhưng có thể nó chức năng tạo cặp khóa (Key Generation) sẽ hoạt động không đúng, đề xuất dùng Firefox hoặc Internet Explorer
 • Làm cách nào để ký Macro VBA trong MS Office có dấu thời gian (timestamp)?
  Trước tiên, hãy đảm bảo rằng chứng chỉ của bạn đã được cài đặt trong Windows CSP, xem tiếp hướng dẫn ở đây
 • Làm cách nào để sử dụng Chứng chỉ ký trình điều khiển (Kernel Mode Driver) để ký các tệp trình điều khiển?
  Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi ở đây


đầu trang