Xử lý sự cố

Sửa lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết lỗi SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG là gì? Cách khắc phục ra sao?

Đây là mã lỗi cảnh báo của trình duyệt Firefox và người dùng website gần như không thể làm gì cả vì nó xuất phát từ việc thiết lập sai từ máy chủ

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến lỗi này:

  • Kiểm tra port 443 đã cài đặt (mở) đúng hay chưa
  • Liên quan đến phiên bản TLS

Cách khắc phục

Cần nâng cấp lên phiên bản TLS 1.3, nếu bạn chưa sẵn sàng hỗ trợ TLS 1.3 vì bất kỳ lý do gì, ít nhất hãy đảm bảo bạn đang hỗ trợ TLS 1.2. Hỗ trợ cho TLS 1.0 và SSL 3.0 hiện không được dùng nữa và việc tắt TLS 1.1 cũng được khuyến khích.

HTTPS chạy trên cổng 443 và chắc rằng bạn phải mở cổng này


Chia sẻ:
đầu trang