Khắc phục lỗi 403 forbidden với thư mục .well-known trên nginx

Trong quá trình xác nhận tên miền bằng phương thức HTTPS HASH hoặc HTTP HASH, bạn cần upload 1 tập tin .txt chứa giá trị HASH theo thông tin cung cấp từ máy chủ vào đúng thư mục theo hướng dẫn (.well-known/pki-validation/taptingiatringaunhien.txt). Có thể sẽ có lỗi xảy ra (Lỗi 403 forbidden) khiến không thể truy cập được vào đường link này (tenmiencuaban/.well-known/pki-validation/taptingiatringaunhien.txt) và quá trình xác thực sẽ bị gián đoạn.

403 Forbidden

Bạn có thể khắc phục bằng cách tìm đến tập tin .conf file (hoặc conf.d) và thêm dòng lệnh như bên dưới:

location ^~ /.well-known/pki-validation/ {
allow all;
default_type "text/plain";
}

Như vậy thì đường dẫn để xác nhận tên miền của bạn đã có thể được truy cập.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên