IIS: Sửa lỗi You can install certificates from a PKCS#12 trên Android và Confirm Certificate trên iOS

Khi bạn cài đặt SSL trên IIS và nhận được thông báo lỗi khi truy cập bằng di động như sau:

Trên Android:

Choose certificate
The app Email has requested a certificate. Choosing a certificate will let the app use this identity with servers now and in the future.
You can install certificates from a PKCS#12 file with a .pfx or a .p12 extension located in external storage.

Trên iOS:

Confirm Certificate

Bạn truy cậo vài IIS Manager

Sửa lỗi trong Android:

Làm theo hướng dẫn ở đây

Sửa lỗi trong iOS:

Từ IIS-> Output Caching -> bỏ chọn hết User-mode caching

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên