DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:

You can only add a certificate if you own the ip you are using

Info for Admins: Assigning an owned IP

Để cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn cần sử dụng 1 IP riêng cho tài khoản cần cài đặt SSL hoặc kích hoạt SNI trong DirectAdmin, nếu bạn chưa kích hoạt SNI, DirectAdmin sẽ báo lỗi như trên.

Thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
  2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
  4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên