Hướng dẫn tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016

Microsoft Exchange Server 2016Hướng dẫn tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC)Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào

đọc tiếp

Tạo CSR qua công cụ của muassl

có thể tạo CSR ngay trong quá trình kích hoạt đơn hàng thông qua website muassl của chúng tôi. Đăng nhập vào muassl.com Vào đơn hàng của bạn Chọn Kích hoạt

đọc tiếp

Tạo CSR - Odin (Plesk v.11, 12, & 12.5)

Đăng nhập vào Odin, thông thường là https://domain.com:8443. Trong phần "Power User View", chọn "Websites & Domains"

đọc tiếp

Apache: Tạo CSR hỗ trợ ECC

Để khởi tạo một chứng chỉ hỗ trợ ECC, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:1. Khởi tạo ECC private key với tham số openssl ecparam -out server.key -name prime256v1

đọc tiếp

Tomcat trên Linux: Tạo CSR

Tạo KeystoreBạn cần mở kết nối SSH vào server với user root, tạo thư mục chứa keystore:mkdir /usr/local/ssl/keystoreChuyển đến thư mục Java/bin và gõ lệnh

đọc tiếp

IIS 8: Tạo CSR

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), bạn thực hiện như sau:1. Login vào server với quyền Administrator.2. Chọn mục Tools > Internet Information Services

đọc tiếp

Lotus Domino 8.x: Hướng dẫn tạo CSR

Để tạo CSR trên Lotus Domino 8.x, bạn cần dùng ứng dụng Server Certificate Administration từ màn hình Domino Administration. Quy trình chi tiết như sau:1. Mở ứng dụng

đọc tiếp

Microsoft Exchange 2013: Tạo CSR

Để tạo CSR cho Microsoft Exchange 2013, bạn thực hiện như sau:1. Truy cập vào Exchange Admin Center bằng cách mở trình duyệt web và nhập địa chỉ https://localhost/ecp2.

đọc tiếp

IIS 7x: Tạo CSR với SHA256 bằng dòng lệnh

Trong một số trường hợp, bạn không thể tạo CSR với SHA256 trên Windows bằng giao diện quản lý, bạn có thể tạo bằng dòng lệnh với hướng dẫn bên

đọc tiếp

DirectAdmin: Tạo CSR

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để tạo CSR từ Direct Admin Control Panel 1. Đăng nhập với 'admin'2. Sửa đổi 'Access Level' từ 'Admin

đọc tiếp

Tạo CSR: Sử dụng OpenSSL (Apache w/mod_ssl, NGINX, OS X) với mã hóa SHA256

Tạo một Certificate Request Signing (CSR) sử dụng OpenSSL (Apache & mod_ssl, Nginx) CSR là một tập tin có chứa thông tin yêu cầu cấp chứng chỉ của bạn, bao gồm

đọc tiếp

Hướng dẫn tạo CSR đối với trường hợp sử dụng Apache trên Windows Server

Thông thường thì các hệ thống thường dùng kết hợp Linux/Unix và Apache, hoặc Microsoft Windows Server và IIS. Tuy nhiên, có một số trường hợp sử dụng Apache

đọc tiếp

Apache (w / OpenSSL, MODSSL, hoặc ApacheSSL): Tạo Certificate Signing Request (CSR)

Thực hiện theo các hướng dẫn để tạo ra một khóa riêng và CSR. Bạn phải có OpenSSL cài đặt trên máy chủ của bạn. OpenSSL là một công cụ miễn phí mã

đọc tiếp

WHM: Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) trong WebHostManager (WHM), bạn thực hiện như sau: 1. Từ menu bên trái, mục SSL/TLS -> chọn Generate an SSL Certificate and Signing

đọc tiếp

Cpanel: Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

Cpanel có hỗ trợ quản lý SSL/TLS, để tạo CSR trong Cpanel, bạn thực hiện như sau: 1. Đăng nhập vào Cpanel -> Chọn Security -> chọn SSL/TLS Manager2. Phần

đọc tiếp

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên