Tin tức

Thông tin quan trọng: Thay đổi thời gian hiệu lực tối đa của chứng chỉ

Đã áp dụng từ ngày 22/08/2020

Đầu năm nay, Apple đã thông báo rằng họ sẽ giới hạn thời gian hiệu lực TLS / SSL tối đa là 398 ngày kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020.

THỜI GIAN CÒN LẠI: 77 NGÀY NỮA

VẤN ĐỀ: Chứng chỉ được cấp vào hoặc sau ngày 31 tháng 8 năm 2020 với thời hạn hiệu lực dài hơn 398 ngày sẽ không được tin tưởng trong các sản phẩm của Apple

GIẢI PHÁP: Các gói SSL của Sectigo/Comodo/OneSignSSL/Digicert/MuaSSL.com, chúng tôi có thể cung cấp thời gian tối đa là 5 hoặc 6 năm, các sản phẩm của GlobalSign có thời gian hiệu lực tối đa 1 hoặc 2 năm. Điều này có nghĩa là các đơn hàng với thời gian cấp lơn hơn 398 ngày sau ngàu 31 tháng 8 năm 2020 sẽ được tự động cấp tối đa là 398 ngày và sẽ tự động gia hạn trước khi SSL hết hạn.

MuaSSL muốn đảm bảo rằng bạn biết rằng sự thay đổi này sẽ đến chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi (77 ngày).


HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT: Bạn sẽ nhận được chứng chỉ mới trước khi chứng chỉ cấp với thời gian tối đa 398 ngày hết hạn và bạn cần cập nhật lại chứng chỉ mới để có hiệu lực.

Thông tin chi tiết:

https://sectigo.com/resource-library/apple-to-limit-accepted-tls-certificate-duration-to-one-year

https://www.digicert.com/position-on-1-year-certificates/

Bất cứ vấn đề nào liên quan đến thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ để được giải đáp.

Tin tức mới đăng

đầu trang