Tin tức

Digicert tính phí token riêng cho CodeSign

Digicert thông báo từ ngày 30/05/2023, Digicert sẽ tính phí token 120$ cho tất cả đơn hàng CodeSign có sử dụng token từ Digicert, chi tiết

https://knowledge.digicert.com/alerts/code-signing...


Tin tức mới đăng

đầu trang