Tin tức

Thay đổi cho CodeSign OV có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023

Kính gửi quý khách hàng

Chúng tôi muốn thông báo rằng các thay đổi cho CodeSign sẽ được thực hiện vào đầu tháng 4 và áp dụng cho tất cả sản phẩm CodeSign OV

Sẽ thay đổi những điều gì?

Diễn đàn CA/B đã giới thiệu các bản cập nhật cho Yêu cầu cơ bản (BR) để cấp chứng chỉ Code Signing. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, khóa riêng tư phải được tạo và bảo vệ trong thiết bị FIPS 140‐2 Cấp 2 hoặc các thiết bị tuân thủ Tiêu chí chung EAL 4+ cho cả chứng chỉ Ký mã tiêu chuẩn(OV) và mở rộng (EV). Đối với người dùng chứng chỉ CodeSigning tiêu chuẩn (OV), điều này có nghĩa là cặp khóa phải được tạo và lưu trữ trong mô-đun mật mã phần cứng hỗ trợ ít nhất theo tiêu chuẩn FIPS 140-2 cấp 2 hoặc cao hơn hoặc Tiêu chuẩn chung EAL 4+.

Ngoài ra, các bản cập nhật quy định các cách cụ thể về cách khóa riêng của Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) được tạo và bảo vệ trên thiết bị tuân thủ. Mục tiêu là tăng cường bảo vệ các khóa riêng tư được liên kết với chứng chỉ Code Signing và giảm rủi ro ký phần mềm độc hại bằng cách sử dụng các khóa này

Tin tức mới đăng

đầu trang