Tin tức

Điều chỉnh giá sản phẩm

Chúng tôi vừa điều chỉnh giá một số sản phẩm theo yêu cầu từ hãng gồm các nhãn sau:

  • RapidSSL
  • Digicert SSL
  • Geotrust SSL
  • Thawte SSL
  • Positive SSL

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật một số sản phẩm của Digicert & Sectigo theo yêu cầu từ hãng.

Nếu bạn thấy giá thay đổi, nghĩa là giá đã được cập nhật do chính sách từ hãng hoặc chính sách từ chúng tôi, nếu bạn mua số lượng nhiều, để có giá tốt nhất xin liên hệ nhân viên hỗ trợ.


Tin tức mới đăng

đầu trang