Windows: Nhập tập tin PFX thông qua MMC

Khi bạn nhận được một tập tin .PFX từ chúng tôi, hoặc bạn muốn nhập tập tin .pfx vào server Windows, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:


Làm thế nào để nhận được tập tin .pfx:
1. Sao chép Private key của bạn
2. Truy cập vào trang chi tiết đơn hàng, chọn Tải SSL -> chọn mục Định dạng PKCS#12/PFX
3. Dán Private key của bạn, nhấp Chuyển đổi để nhận tập tin định dạng pfx

Thực hiện như sau:

  1. Mở run, gõ lệnh mmc enter
  2. Từ cửa sổ Console, chọn File -> chọn Add/remove Snap-ins
    mmc2.jpg
  3. Chọn Certificates từ trong danh sách, chọn Add
  4. Từ cửa sổ Certificates snap-in -> chọn Computer account -> nhấn Next -> chọn Local computer -> nhấn Finish -> nhấp OK để trở về Console
  5. Từ Console Root -> chọn Certificates (local) -> chọn Personal -> nhấp chuột phải -> chọn All task -> Import
  6. Chọn tập tin .pfx cần Import, nhập mật khẩu nếu có để hoàn thành việc Import tập tin .pfx

Liên quan

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên