IIS 8: Cài đặt SSL

Để cài đặt SSL vào IIS, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau


Lưu ý: Chỉ thực hiện cài đặt theo hướng dẫn ở đây khi bạn tạo CSR trên máy chủ của bạn
Nhập PFX qua MMC: Di chuyển tới Bước 2: Cấu hình SSL cho website

Bước 1: Cài đặt chứng thư số vào IIS

  • Nhấn Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager
  • Từ menu bên trái, nhấp chọn vào tên máy chủ
  • Từ menu ở giữa, trong mục Security, nhấp đúp vào mục Server Certificates


  • Từ menu bên phải, chọn Complete Certificate Request


  • Chọn đường dẫn đến tập tin tenmien.crt. Nhập vào tên gợi nhớ cho chứng thư số trong mục Friendly name.


Lưu ý: Nếu bạn mua chứng thư số cho nhiều tên miền (SAN hoặc Wildcard), bạn cần phải thêm ký tự * vào đầu của Friendly Name, ví dụ *Tenmien. Khi đó bạn có thể chia sẻ chứng thư số này cho nhiều website được host chung trên máy chủ này.

Mẹo: Nếu bạn đã nhập PFX vào máy chủ, hãy bắt đầu từ đây

Bước 2: Cấu hình SSL cho website #

  • Nhấn Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) ManagerTừ menu bên trái, nhấp chọn vào tên máy chủ
  • Trong mục Sites, chọn website cần cấu hình SSL
  • Trong menu bên phải, chọn "Bindings..."


  • Trong màn hình Site Bindings, nhấn Add. Lưu ý: Nếu bạn đang gia hạn chứng thư số cho website, thì trong màn hình này, bạn chọn dòng "https" và sau đó nhấn Edit.


  • Trong màn hình Add Site Bindings, chọn "https" trong mục Type, chọn Port cần chạy SSL (443), nhập vào tên miền của website trong mục Host Name, cuối cùng chọn chứng thư số vừa cài đặt trong bước trước đó. Sau đó nhấn OK. Lưu ý: Nếu bạn muốn chia sẻ nhiều chứng thư số cho một địa chỉ IP, bạn cần chọn mục " Require Server Name Indication".

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên