Plesk Obsidian: Cài đặt SSL

Sau khi đăng nhập vào Plesk Obsidian, bạn thực hiện như sau

Bước 1: Tải lên chứng nhận

Chọn Chứng nhận SSL/TLS như hình bên dưới


Chọn Thiết lập Nâng cao -> Thêm Chứng nhận SSL/TLS


Tại trang Thêm Chứng nhận SSL/TLS

Nhập Tên chứng nhận, sau đó kéo xuống, chọn 1 trong 2 mục

Tải lên tập tin chứng nhận

Sau đó nhấp nút Tải lên chứng nhận

hoặc

Tải lên chứng nhận như văn bản


Sau đó nhấp nút Tải lên chứng nhận


Bước 2: Cài Đặt Lưu Trữ

Quay lại trang quản lý, chọn mục Cài Đặt Lưu Trữ -> Bảo mật -> Chứng nhận, chọn Chứng nhận vừa mới tải lên, nhấp nút Đồng Ý hoặc Áp dụng và đợi vài phút để có hiệu lực

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên