Cách xuất tập tin PFX để cài đặt SSL cho IIS

Cách tạo tập tin PKCS#12 (PFX) trên máy chủ Windows

Bài viết hướng dẫn

Cách tạo tập tin PFX
Cách xuất tập tin PFX
Cách sao lưu chứng chỉ SSL và Private Key (khoá riêng) trên máy chủ Windows

Tiến hành thao tác

Bước 1: Tạo "certificates" snap-in sử dụng MMC:

Microsoft IIS Version 6.0

 1. Nhấn Start > Run
 2. Trong hộp mới xuất hiện, nhập mmc
 3. Nhấn OK
 4. Từ cửa sổ mới, thanh menu Microsoft Management Console (MMC) tiến hành chọn File (in IIS 6.0) > Add/Remove Snap-in
 5. Nhấn Add
 6. Trong danh sách sổ xuống snap-ins, Chọn Certificates
 7. Nhấn Add
 8. Chọn Computer account
 9. Nhấn Next
 10. Chọn Local computer
 11. Nhấn Finish
 12. Cửa số snap-in mới, Nhấn Close
 13. Mở ra cửa sổ Add/Remove Snap-in, nhấn OKMicrosoft IIS Version 7.0

 1. Nhấn Start
 2. Trong ô "Search programs and files", gõ mmc
 3. Hộp thoại phân quyền xuất hiện, chọn Yes
 4. Tại Microsoft Management Console (MMC), Nhấn File > Add/Remove Snap-in
 5. Từ danh sách Snap-in, Chọn Certificates
 6. Nhấn Add
 7. Chọn Computer account
 8. Nhấn Next
 9. Chọn Local computer (Chọn đúng máy đang chạy SSL cần thao tác)
 10. Nhấn Finish
 11. Trong cửa sổ Add/Remove Snap-in, nhấn OKMicrosoft IIS Version 8.0

 1. Truy cập vào mục Search. gõ mmc
 2. Từ Microsoft Management Console (MMC), nhấn File > Add/Remove Snap-in
 3. Từ danh sách Snap-in, Chọn Certificates
 4. Nhấn Add
 5. Chọn Computer account
 6. Nhấn Next
 7. Chọn Local Computer
 8. Nhấn Finish
 9. Trong cửa sổ Add/Remove Snap-in, nhấn OKBước 2: Xuất tập tin chứng chỉ SSL, private key (khoá riêng), và Intermediate CA's để có tập tin duy nhất PFX:

 1. Từ Certificates (Local Computer)
 2. Duy chuyển đến thư mục Personal
 3. Nhấn vào thư mục con Certificates
 4. Tìm đến chứng chỉ SSL cần xuất
 5. Nhấp phải chuột và chọn đến All Tasks > Export.
 6. Chọn "Yes, Export the private key"
 7. Nhấn Next
 8. Chú ý chọn "Personal Information Exchange - PKCS#12 (.pfx)"
 9. Đánh dấu chọn vào "Include all certificates in the certification path if possible"
 10. Nhấn Next
 11. Nên nhập thêm mật khẩu bảo mật cho tập tin pfx và nhấn Next
 12. Nhấn Next
 13. Chọn nơi lưu tập tin PFX và Save
 14. Nhấn Next
 15. Một thông báo chi tiết về pfx sẽ hiện ra để kiểm tra.
 16. Nhấn Finish

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên