Tin tức

Thông tin & Cảnh báo

 

Tin tức Thay đổi cho CodeSign OV có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023

Thay đổi cho CodeSign OV có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023

Kính gửi quý khách hàng

Chúng tôi muốn thông báo rằng các thay đổi cho CodeSign sẽ được thực hiện vào đầu tháng 4 và áp dụng cho tất cả sản phẩm CodeSign OV

Sẽ thay đổi những điều gì?

Diễn đàn CA/B đã giới thiệu các bản cập nhật cho Yêu cầu cơ bản (BR) để cấp chứng chỉ Code Signing. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, khóa riêng tư phải được tạo và bảo vệ trong thiết bị FIPS 140‐2 Cấp 2 hoặc các thiết bị tuân thủ Tiêu chí chung EAL 4+ cho cả chứng chỉ Ký mã tiêu chuẩn(OV) và mở rộng (EV). Đối với người dùng chứng chỉ CodeSigning tiêu chuẩn (OV), điều này có nghĩa là cặp khóa phải được tạo và lưu trữ trong mô-đun mật mã phần cứng hỗ trợ ít nhất theo tiêu chuẩn FIPS 140-2 cấp 2 hoặc cao hơn hoặc Tiêu chuẩn chung EAL 4+.

Ngoài ra, các bản cập nhật quy định các cách cụ thể về cách khóa riêng của Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) được tạo và bảo vệ trên thiết bị tuân thủ. Mục tiêu là tăng cường bảo vệ các khóa riêng tư được liên kết với chứng chỉ Code Signing và giảm rủi ro ký phần mềm độc hại bằng cách sử dụng các khóa này


Quay lại
Phát hành nhanh chóng
Đảm bảo giá tốt nhất
90 ngày dùng miễn phí
7 ngày hoàn tiền

THANH TOÁN SAU

Kích hoạt đơn hàng và thanh toán sau trong 7 Ngày

Chấp nhận ATM

Thanh toán ATM

Thanh toán Paypal

15 NGÀY

100% ĐẢM BẢO TOÀN PHÍ

điều khoản hoàn phí

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt