Windows: Thêm Root và Intermediate certificates qua MMC

Để chứng chỉ SSL hoạt động đúng, bạn cần phải cài gói tenmien.ca-bundle đi kèm với tenmien.crt mà bạn nhận được qua email hoặc có thể tải về trực tiếp từ chi tiết đơn hàng.

Tập tin yêu cầu: tenmien.ca-bundle

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau để cài đặt:

Mở Microsoft Management Console (MMC)

Bạn chọn Start -> Run -> gõ mmc, nhấn OK hoặc ENTER

Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add

Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK

Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Certifications -> Trusted Root Certification Authorities, nhấp chuột phải chọn All tasks -> Import -> Tìm tập tin tenmien.ca-bundle để Import.

Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Certifications -> Intermediate Certification Authorities, nhấp chuột phải chọn All tasks -> Import -> Tìm tập tin tenmien.ca-bundle để Import.Khởi động lại IIS để có hiệu lực.


Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên