Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL: Microsoft Exchange Server 2016

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chứng chỉ số SSL cho Microsoft Exchange Server 2016

Hướng dẫn tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016

Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC)

Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào Domain/username của bạn và nhập Password để đăng nhập

Step 3 – Sidebar bên trái, chọn Servers và chọn Certificates từ danh mục

Bước 4 – Trên trang certificates, chọn máy chủ của bạn

Bước 5 – Tại trình hướng dẫn New Exchange Certificate (wizard), Chọn Create a request…, nhấn Next

Image result for SSL install certificate exchange 2016

Bước 6 – nhập friendly name cho certificate và nhấn Next

  • Hướng dẫn cho Wildcards, trong ô Root Domain hãy nhập dấu *

Bước 8 – Trong hộp Store certificate request… , Chọn Browse chọn server bạn muốn tạo CSR

Bước 9 – Nhập thông tin vào Certificate Request Signing

Bước 10 – Lưu lại CSR

Bước 11 – Nhấn Finish

Dùng CSR đã tạo được dán vào ô CSR ở muassl.com trong bước kích hoạt đơn hàng để tiến hành quá trình yêu cầu cấp phát chứng chỉ số SSL

Cài đặt và cấu hình chứng chỉ số SSL trên Microsoft Exchange 2016 Server

Khi đã có chứng chỉ số SSL mua từ chúng tôi, giờ đến lúc cài đặt vào máy chủ để sử dụng:

Bước 1 – Copy chứng chỉ số SSL được cấp phát lên server của bạn

Bước 2 – Truy cập vào EAC và đăng nhập

Bước 3 – Bên trái Sidebar, nhấp Servers và chọn Certificates

Bước 4 – Tại trang certificates, chọn chứng chỉ và nhấn Complete

Bước 5 – Trong file để import, nhập đường dẫn UNC vào chứng chỉ SSL của bạn

Bước 6 – Nhấn OK

Đã gần xong, đến bước cấu hình

Bước 1 – Tại trang Certificates, ô trung tâm, Chọn Chứng chỉ số SSL bạn mới nhập vào và nhấn nút hình bút chì

Bước 2 – Ở cửa sổ mới được mở, nhấn Services

Bước 3 – Check vào các dịch vụ muốn sử dụng và nhấn Save.

Đã xong quá trình cài đặt SSL.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên