Cpanel 11: Cài đặt giấy chứng nhận chứng chỉ số SSL

Để cài đặt chứng chỉ của bạn trong máy chủ Apache/Cpanel, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Cài đặt chứng chỉ

Đăng nhập vào Cpanel

Nhấp chọn SSL/TLS -> Install and Manage SSL for your site (HTTPS) -> Manage SSL sites.


Lựa chọn Tên miền sẽ sử dụng giấy chứng nhận trong danh sách. Hệ thống sẽ cố gắng lấy giấy chứng nhận SSL và khóa riêng tương ứng.

Kiểm tra giấy chứng nhận đã được lấy và xác nhận phù hợp với chứng chỉ mà bạn đã tải về trong bước một, không phù hợp với loại bỏ giấy chứng nhận lấy và thay thế nó bằng chính xác.

Mở chứng chỉ Intermediate CA trong Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản đơn giản khác (Word). Sao chép và dán tất cả các nội dung của các file trung gian vào Bundle CA (CABUNDLE) hộp. Bạn có thể tải về trên hệ thống quản lý ssl.

Sau khi xong, bấm vào "Install Certificate". Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng chứng chỉ đã được cài đặt thành công và bây giờ sẽ thấy giấy chứng nhận mới khi truy cập vào trang web an toàn của bạn. Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn hỗ trợ bổ sung.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên