Cài đặt chứng chỉ số SSL - WHM (Web Host Manager)
  1. Đăng nhập vào WHM
  2. Ở mục SSL/TLS chọn cài đặt SSL Certificate and Setup the Domain.
  3. Điền thông tin vào Domain / User / IP . Domain và IP có thể sẽ được tự động cập nhật.
  4. Trong ô Certificate , dán chứng chỉ của bạn vào .(Có thể nhất Autofill by Certificate để ô Private Key được điền tự động nếu bạn tạo CSR bằng WHM)
  5. Trong ô Private Key, dán Private key của bạn nếu bước số 4 không tự điền vào.
  6. Trong ô Certificate Authority Bundle (optional) , dán CA trung gian tương ứng.
  7. Nhấn vào Install/Submit.

    WHM Installation

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên