Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform

Việc cài SSL cho Google Cloud đơn giản chỉ vài bước như dưới đây:

- Đăng nhập vào muassl.com, Tải chứng chỉ số SSL được ban hành trên hệ thống hoặc có thể dùng SSL mà chúng tôi gửi cho bạn qua email

- Đăng nhập vào Google Cloud

- Điều hướng đến ”Products & services” > “App Engine”:


- Mở “Settings” từ App Engine và nhấn vào Tab “SSL certificates” :


- Tìm đến nút “Upload a new certificate”. Khi đó sẽ xuất hiện pop-in “Add a new SSL certificate

- Bạn sẽ thấy 2 ô để nhập dữ liệu là Certificate Private Key:

Quan trọng! Tại ô đầu tiên (Public KEY Certificate) hãy dán crt trước và sau đó là ca-bundle trong cùng một ô. Nhớ kiểm tra kỹ không để bất kỳ 1 ô trống ký từ nào phát sinh

Đối với Private Key bạn cũng có thể upload dữ liệu từ máy lên.

Nhấn “Upload” để hoàn thành tiến trình tải lên

Cuối cùng là Đánh dấu vào tên miền muốn dùng SSL ở mục “Enable SSL for the following custom domains”

Đã xong tiến trình cài đặt chứng chỉ số SSL

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên