Câu hỏi thường gặp

Tính năng SGC là gì?

SGC là viết tắt của (Server Gated Cryptography), giúp mã hóa lên đến 128-bit đối với các trình duyệt cũ

Nếu bạn sử dụng một chứng thư số SSL 128-bit thông thường mà không hỗ trợ công nghệ SGC, khách hàng với phiên bản cũ của trình duyệt web hoặc hệ điều hành (ví dụ như Windows 2000) sẽ chỉ có thễ mã hóa ở mức 40-bit hoặc 56-bit. Công nghệ SGC đảm bảo ngay cả các trình duyệt cũ sẽ hỗ trợ mã hóa 128-bit tại website có trang bị chứng thư số SGCSGC là viết tắt của (Server Gated Cryptography) là tính năng bảo mật khi so sánh và lựa chọn các loại chứng chỉ số với nhau.

Hiện tại, tùy chọn SGC dần được loại bỏ vì không còn cần thiết ở thời điểm hiện tại, hầu hết các máy tính và thiết bị di động đã sử dụng các công nghệ và hệ điều hành mới nhất.

Chia sẻ:
đầu trang