Câu hỏi thường gặp

Tại sao CA không thể gửi email xác nhận vào mail cá nhân của tôi?

Xin lưu ý rằng CA cần xác định rõ ràng từ một chủ sở hữu tên miền để cấp Giấy chứng nhận SSL. Vì chỉ có bạn / bất kỳ người nào có thẩm quyền trong công ty của bạn sẽ có quyền truy cập để thiết lập chuyển tiếp email cho bất kỳ một trong các địa chỉ email ten@tenmien.com, duyệt email được gửi đến một ten@tenmien.com và không thể được gửi đến bất kỳ thư cá nhân nào như là một biện pháp an ninh.

CA sẽ đọc danh sách email từ thông tin whois tên miền của bạn, nếu không đọc được, CA sẽ cung cấp lựa chọn gửi đến một trong các email như:

administrator@tenmien.com
admin@tenmien.com
webmaster@tenmien.com
posmaster@tenmien.com
hostmaster@tenmien.com

Do vậy, chắc chắn bạn không thể nhận email từ CA trong tài khoản email cá nhân của bạn nếu email đó không có trong whois của tên miền.

Chia sẻ:
đầu trang