Câu hỏi thường gặp

SSL xác thực DV là gì?

DV là viết tắt của (Domain Validated). SSL xác thực DV là kiểu chứng chỉ có tốc độ cấp phát nhanh nhất chỉ trong vài phút.

Thường dùng cho cá nhân vì chỉ cần xác minh quyền sở hữu tên miền bằng cách xác nhận qua email của tên miền.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức cũng có thể sử dụng nếu cần.

Chia sẻ:
đầu trang