Câu hỏi thường gặp

Đơn hàng gặp vấn đề về Thương Hiệu

Symantec/Comodo quản lý và kiểm tra thủ công các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm thương hiệu, khi bạn nhận được một thông báo "Đơn hàng gặp vấn đề THƯƠNG HIỆU, xin đợi...". Thường mất khoản 24 đến 48 giờ cho việc này, đôi khi cũng có thể lâu hơn, đến 72 giờ. Hãy chắc chắn rằng trang website của bạn hoạt động và bạn sẵn sàng nghe cuộc gọi từ họ để xác nhận, nếu không, đơn hàng của bạn sẽ bị từ chối.

Các lý do phổ biến khi bạn gặp thông báo này

  1. Một số quốc gia sẽ được xem xét thủ công như: South Korea, North Korea, Sudan, Afghanistan, Iran, Iraq.
  2. Tên miền bao gồm tên thương hiệu nổi tiếng, ví dụ, facebook-app.com, sony-shop.net, dellshop.com
  3. Tên miền có tên thương hiệu tương tự, ví dụ, tên miền của bạn là "sibmama.com", nhưng hệ thống xác nhận có thể đọc nó như là "sIBMama" và "IBM" là thương hiệu.
  4. Tên miền có "những từ nhạy cảm", ví dụ "pay, online, secure, booking, shop, bank, transfer, money, e-payment, payment, protection, violence, terrorists, and others", trong trường hợp đó kiểm tra thủ công cũng sẽ được thực hiện

Tôi có thể làm gì để tăng tốc độ quá trình?

Bạn có thể thử liên hệ trực tiếp với Comodo/Symantec thông qua chat trực tiếp và cố gắng thảo luận về tình hình đơn đặt hàng của bạn.

Chia sẻ:
đầu trang