Câu hỏi thường gặp

Độ mạnh mã hóa là gì?

Độ mạnh mã hóa chứng chỉ là sự đo lường số bít trong một khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong một phiên SSL. Số lượng bit càng lớn, càng dài thì càng khó bị bẻ khóa.

Các chứng chỉ SSL dùng cho các ứng dụng hoặc website thì nên sử dụng chiều dài mã hóa là 256bit

Hiện nay, tất cả các chứng chỉ SSL đều mã hóa lên đến 256 bit. Điều này có nghĩa rằng nếu trình duyệt web của người dùng hỗ trợ mã hóa 256 bit và máy chủ web của bạn cũng hỗ trợ 256 bit thì phiên làm việc của SSL sẽ là 256 bit. Nếu cả trình duyệt và máy chủ đều không được hỗ trợ mã hóa 256 bit thì phiên làm việc của SSL sẽ xuống 128 bit. Hiện nay, hầu hết các trình duyệt đều hỗ trợ mã hóa đến 256bit.

Chia sẻ:
đầu trang