Chuyển một đơn hàng SSL từ một thành viên qua thành viên khác

Khi bạn là Đại lý của MuaSSL, bạn có thể chuyển các đơn hàng SSL từ bạn đến các thành viên của mình, hoặc từ thành viên này qua thành viên khác một cách đơn giản.

Thực hiện như sau:

  1. Chọn Đơn hàng -> Chứng chỉ số SSL -> Tất cả
  2. Chọn đơn hàng muốn chuyển, nhấp Chi tiết
  3. Mục Đơn hàng được sở hưu bởi cung cấp cho bạn thông tin về người quản lý Đơn hàng này
  4. Chọn Chuyển qua tài khoản khác -> chọn một tài khoản trong Danh sách để chuyển -> nhấp Lưu

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên