Kiểm tra cài đặt SSL/ SSL Checker

Kiểm tra xem chứng chỉ SSL của bạn có được trình duyệt cài đặt đúng và đáng tin cậy không

https://

Câu hỏi thường gặp

Công cụ kiểm tra SSL của chúng tôi hoạt có tác dụng gì?

Trình kiểm tra SSL của chúng tôi nhằm phát hiện các sự cố khi cài đặt chứng chỉ SSL của bạn. Với công cụ của chúng tôi, bạn có thể xác minh chứng chỉ SSL máy chủ web của mình để xem liệu nó có được cài đặt chính xác, hợp lệ và không gây ra bất kỳ vấn đề nào không.

Tôi nên xem xét các tham số SSL nào để hiệu suất được mã hóa tối đa?

Việc hiểu các tham số SSL là điều cần thiết trong thử nghiệm để có hiệu suất tối đa của lưu lượng truy cập thực tế và môi trường có liên quan. Khi bạn mua chứng chỉ SSL, hãy chú ý đến 3 yếu tố sau:

  1. Trao đổi khóa công khai, ký khóa và trao đổi chứng chỉ
  2. Mã hóa đối xứng, xác thực dữ liệu, bảo mật và hàm băm
  3. Kích thước khóa – kích thước khóa càng cao, kết nối càng an toàn

Công cụ kiểm tra SSL của chúng tôi cung cấp tất cả các chi tiết chứng chỉ cần thiết, chi tiết máy chủ và chi tiết chuỗi chứng chỉ để cung cấp cho bạn sự hiểu biết chung về các tham số chứng chỉ SSL của mình.

Khi nào tôi nên gia hạn chứng chỉ SSL?

Việc gia hạn có thể được thực hiện tối đa 30 ngày trước khi chứng chỉ được thiết lập hết hạn. Nếu chứng chỉ SSL của bạn hết hạn, trình duyệt web sẽ hiển thị cảnh báo về bảo mật trang web của bạn, điều này có thể cản trở nghiêm trọng niềm tin vào trang web của bạn. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ thời hạn gia hạn, chúng tôi sẽ nhắc bạn.