Kiểm tra Ủy quyền CAA / CAA Records

Cấu hình Ủy quyền CAA cho phép hãng phát hành (CA) cấp SSL cho tên miền của bạn, điều này có nghĩa là những CA không có trong danh sách cấu hình của bạn sẽ không thể cấp SSL cho tên miền của bạn dù bạn đã hoàn thành tất cả các bước xác nhận theo yêu cầu.

Nhập tên miền bạn muốn kiểm tra hoặc bạn cũng có thể tạo các CAA theo theam số bên dưới
tenmien.com CAA 0 issue ssl.comGiá trị này cho phép CA cấp SSL 1/hoặc nhiều tên miền
tenmien.com CAA 0 issuewild ssl.comGiá trị này cho phép CA cấp Wildcard
tenmien.com CAA 0 issue digicert.comGiá trị này cho phép CA cấp SSL 1/hoặc nhiều tên miền
tenmien.com CAA 0 issuewild digicert.comGiá trị này cho phép CA cấp Wildcard
tenmien.com CAA 0 issue comodoca.comGiá trị này cho phép CA cấp SSL 1/hoặc nhiều tên miền
tenmien.com CAA 0 issuewild comodoca.comGiá trị này cho phép CA cấp Wildcard
tenmien.com CAA 0 issue letsencrypt.orgGiá trị này cho phép CA cấp SSL 1/hoặc nhiều tên miền
tenmien.com CAA 0 issuewild letsencrypt.orgGiá trị này cho phép CA cấp Wildcard
tenmien.com CAA 0 issue globalsign.comGiá trị này cho phép CA cấp SSL 1/hoặc nhiều tên miền
tenmien.com CAA 0 issuewild globalsign.comGiá trị này cho phép CA cấp Wildcard
  1. Đăng nhập vào trang quản lý tên miền của bạn
  2. Tạo các bản ghi DNS với kiểu là CAA, nếu không tìm thấy loại bản ghi này, hỏi nhà cung cấp tên miền của bạn