Chứng chỉ SSL Wildcard

Mã hóa cho tất cả tên miền con trong một chứng chỉ duy nhất

Có tất cả 19 sản phẩm chứng chỉ số SSL

Bạn muốn chọn(yêu thích) Thương hiệu nào?

Bạn muốn dùng cho bao nhiêu tên miền?

Bạn cần hiện Tên Công ty/ Tổ chức không?

Quan trọng: Thời gian hiệu lực tối đa trên SSL chỉ còn 398 ngày

Đã áp dụng: Thời gian trên chứng chỉ được ban hành chỉ còn tối đa 398 ngày (13 tháng). Các đơn hàng mua từ 2-5 năm đều sẽ được tự động cấp tối đa 398 ngày. Sau khi chứng chỉ gần hết hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo tới khách hàng để thực hiện ban hành chứng chỉ tiếp theo cho tới khi hoàn thành thời gian khách hàng đã mua.

Sau ngày 24/08/2020, cứ mỗi 1 năm bạn sẽ phải cập nhật lại SSL một lần, chi tiết

MuaSSL OV Wildcard
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 2-5 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 3850/1 năm Giá hãng: 7774 tiết kiệm 3924
 • 5775/2 năm Giá hãng: 15548 tiết kiệm 9773
 • 8085/3 năm Giá hãng: 23322 tiết kiệm 15237
 • 10010/4 năm Giá hãng: 31096 tiết kiệm 21086
 • 11550/5 năm Giá hãng: 38870 tiết kiệm 27320

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

MuaSSL Wildcard
từ MuaSSL.com

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1950/1 năm Giá hãng: 7774 tiết kiệm 5824
 • 2999/2 năm Giá hãng: 15548 tiết kiệm 12549
 • 4095/3 năm Giá hãng: 23322 tiết kiệm 19227
 • 5070/4 năm Giá hãng: 31096 tiết kiệm 26026
 • 5850/5 năm Giá hãng: 38870 tiết kiệm 33020

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

OneSign Domain Wildcard
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 1950/1 năm Giá hãng: 4810 tiết kiệm 2860
 • 3100/2 năm Giá hãng: 9620 tiết kiệm 6520
 • 4050/3 năm Giá hãng: 14430 tiết kiệm 10380
 • 4950/4 năm Giá hãng: 19240 tiết kiệm 14290
 • 5550/5 năm Giá hãng: 24050 tiết kiệm 18500

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

OneSign OV Premium Wildcard
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-3 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 10500/1 năm Giá hãng: 12870 tiết kiệm 2370
 • 18500/2 năm Giá hãng: 25740 tiết kiệm 7240
 • 26500/3 năm Giá hãng: 38610 tiết kiệm 12110
 • 32850/4 năm Giá hãng: 51480 tiết kiệm 18630
 • 39500/5 năm Giá hãng: 64350 tiết kiệm 24850

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

OneSign Wildcard Multi-Domain
từ OneSignSSL /powered by Sectigo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 2 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 250 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 8950/1 năm Giá hãng: 15574 tiết kiệm 6624
 • 12500/2 năm Giá hãng: 31148 tiết kiệm 18648

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo Positive SSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2050/1 năm Giá hãng: 3874 tiết kiệm 1824
 • 3250/2 năm Giá hãng: 7748 tiết kiệm 4498
 • 4250/3 năm Giá hãng: 11622 tiết kiệm 7372
 • 5190/4 năm Giá hãng: 15496 tiết kiệm 10306
 • 5490/5 năm /chưa giảm: 5990.00 Giá hãng: 19370 tiết kiệm 13880

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo Premium SSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 5240/1 năm Giá hãng: 11698.7 tiết kiệm 6458.7
 • 9900/2 năm Giá hãng: 23397.4 tiết kiệm 13497.4
 • 13500/3 năm Giá hãng: 35096.1 tiết kiệm 21596.1
 • 16800/4 năm Giá hãng: 46794.8 tiết kiệm 29994.8
 • 19500/5 năm Giá hãng: 58493.5 tiết kiệm 38993.5

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo SSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5 - 10 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 4890/1 năm Giá hãng: 11698.7 tiết kiệm 6808.7
 • 8590/2 năm Giá hãng: 23397.4 tiết kiệm 14807.4
 • 12250/3 năm Giá hãng: 35096.1 tiết kiệm 22846.1
 • 14900/4 năm Giá hãng: 46794.8 tiết kiệm 31894.8
 • 18500/5 năm Giá hãng: 58493.5 tiết kiệm 39993.5

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 2 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 210 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 7009/1 năm Giá hãng: 10374 tiết kiệm 3365
 • 10309/2 năm Giá hãng: 20748 tiết kiệm 10439
 • 14509/3 năm Giá hãng: 31122 tiết kiệm 16613
 • 18049/4 năm Giá hãng: 41496 tiết kiệm 23447

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo EssentialSSL Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2499/1 năm Giá hãng: 4914 tiết kiệm 2415
 • 4830/2 năm Giá hãng: 9828 tiết kiệm 4998
 • 6240/3 năm Giá hãng: 14742 tiết kiệm 8502
 • 7850/4 năm Giá hãng: 19656 tiết kiệm 11806
 • 8500/5 năm Giá hãng: 24570 tiết kiệm 16070

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Comodo SSL UCC OV Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 1 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 210 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 3-5 ngày làm việc

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 8050/1 năm Giá hãng: 10374 tiết kiệm 2324
 • 14900/2 năm Giá hãng: 20748 tiết kiệm 5848

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Enterprise SSL Pro Wildcard
từ Comodo

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 2-5 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $1500k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 42500/1 năm Giá hãng: 46774 tiết kiệm 4274
 • 798900/2 năm Giá hãng: 93548 tiết kiệm -705352

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Secure Site Wildcard SSL
từ DigiCert

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 2-5

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

Gọi chúng tôi

để có giá tốt nhất

028 7779 6009

DigiCert Wildcard SSL
từ DigiCert

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 2-5 ngày làm việc

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 19980/1 năm Giá hãng: 22048 tiết kiệm 2068
 • 38664/2 năm Giá hãng: 44096 tiết kiệm 5432
 • 56700/3 năm Giá hãng: 66144 tiết kiệm 9444
 • 75060/4 năm Giá hãng: 88192 tiết kiệm 13132
 • 94230/5 năm Giá hãng: 110240 tiết kiệm 16010
 • 99850/6 năm Giá hãng: 132288 tiết kiệm 32438

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

True BusinessID Wildcard
từ GeoTrust

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày

Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $1250k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 10500/1 năm Giá hãng: 20488 tiết kiệm 9988
 • 19500/2 năm Giá hãng: 40976 tiết kiệm 21476
 • 28500/3 năm Giá hãng: 61464 tiết kiệm 32964
 • 34500/4 năm Giá hãng: 81952 tiết kiệm 47452
 • 42500/5 năm Giá hãng: 102440 tiết kiệm 59940
 • 49500/6 năm Giá hãng: 122928 tiết kiệm 73428

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

True BusinessID Multi-Domain Wildcard
từ GeoTrust

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể + 2 tên miền wildcard , hỗ trợ đến 20 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-5 ngày

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 18590/1 năm Giá hãng: 48256 tiết kiệm 29666
 • 35160/2 năm Giá hãng: 96512 tiết kiệm 61352

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

QuickSSL Premium Wildcard
từ Geotrust

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 5-10 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 8900/1 năm Giá hãng: 19370 tiết kiệm 10470
 • 16910/2 năm Giá hãng: 38740 tiết kiệm 21830
 • 25098/3 năm Giá hãng: 58110 tiết kiệm 33012
 • 33108/4 năm Giá hãng: 77480 tiết kiệm 44372
 • 40940/5 năm Giá hãng: 96850 tiết kiệm 55910
 • 48594/6 năm Giá hãng: 116220 tiết kiệm 67626

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

RapidSSL Wildcard
từ RapidSSL

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút

Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10,000
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 2250/1 năm Giá hãng: 5174 tiết kiệm 2924
 • 4450/2 năm Giá hãng: 10348 tiết kiệm 5898
 • 6205/3 năm Giá hãng: 15522 tiết kiệm 9317
 • 7645/4 năm Giá hãng: 20696 tiết kiệm 13051
 • 9450/5 năm Giá hãng: 25870 tiết kiệm 16420
 • 10500/6 năm Giá hãng: 31044 tiết kiệm 20544

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Thawte Wildcard SSL
từ Thawte

SSL sẽ hiện thị

Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 2-7 ngày

Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $125k
Hoàn phí trong 7 ngày
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ

 • 9500/1 năm Giá hãng: 12974 tiết kiệm 3474
 • 18000/2 năm Giá hãng: 25948 tiết kiệm 7948
 • 25000/3 năm Giá hãng: 38922 tiết kiệm 13922
 • 34000/4 năm Giá hãng: 51896 tiết kiệm 17896
 • 39000/5 năm Giá hãng: 64870 tiết kiệm 25870

Thêm vào giỏ chi tiết

có thể thanh toán sau

Tất cả thông số sản phẩm đều có thể thay đổi mà không cần báo trước, các thông số cuối dùng dựa trên thông số từ CA.s

Các câu hỏi Thường gặp

Một số câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được.

Thông tin về SSL

Kích hoạt & xác nhận đơn hàng

Thanh toán, Hoàn phí & Hóa đơn