Tin tức

Lỗi NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY trên Chrome

Đối với các SSL của Symantec được phát hành trước ngày 1/12/2007 sẽ bị các trình duyệt như Chrome cảnh báo bảo mật. Nguyên nhân do các chứng chỉ SSL của Symantec phát hành trước tháng 12/2007 đã bị các trình duyệt phổ biến như Chrome/Firefox lần lượt loại bỏ (hay còn gọi là Distrust Symantec Certificates / PKI). Xem chi tiết tại đây

Khi truy cập vào 1 trang web dùng SSL của Symantec mà SSL này được cấp trước tháng 12 / 2007 như nói trên sẽ bị cảnh báo lỗi bảo mật ngay lập tức. Lưu ý lỗi này hoàn toàn không phải do người dùng. Muassl.com đã gửi thông báo về sự thay đổi này cũng như huớng dẫn khách hàng cách thức cập nhật lại SSL hoàn toàn miễn phí.

Xin liên hệ lại chúng tôi nếu cần hỗ trợ thêm.

Cảnh báo NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY trên Chrome 70:

Lỗi SSL Chrome 70: NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY

Cảnh báo trên Firefox

The network error page for a site using a certificate issued by Symantec, with a paragraph explaining that Mozilla has withdrawn trust from that certificate provider.Safari trên Mac cũng cảnh báo tương tựTin tức mới đăng

đầu trang