IIS: Khắc phục lỗi Invalid certificate trên Exchange Server

Sau khi import certificate vào Exchange Server, user kết nối bằng Outlook ở Exchange Mode có thể gặp lỗi Invalid Certificate. Nguyên do là Exchange sẽ tự động trỏ về

đọc tiếp

IIS: Sửa lỗi You can install certificates from a PKCS#12 trên Android và Confirm Certificate trên iOS

Khi bạn cài đặt SSL trên IIS và nhận được thông báo lỗi khi truy cập bằng di động như sau:Trên Android:Choose certificateThe app Email has requested a certificate.

đọc tiếp

Google Chrome: Kiểm tra kết nối an toàn (lỗi SSL)

Các trang web sử dụng SSL (lớp cổng bảo mật) để giữ an toàn và bảo mật mọi thông tin bạn nhập trên trang của chúng. Nếu bạn thấy lỗi SSL

đọc tiếp

Làm gì khi website của tôi bị chặn và cảnh báo mã độc?

Hiện tại có website của quý khách bị google block dẫn đến việc khi truy cập vào tên miền đó bằng Firefox, Chrome bị chặn và hiện lên thông báo như

đọc tiếp

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt