Chrome: Chứng chỉ SSL được cài đặt thành công nhưng vẫn không hiện ổ khoá màu xanh và chữ bảo mật

Sau khi chắc chắn rằng bạn đã cài đặt thành công chứng chỉ số SSL trên máy chủ, bạn vẫn bị trình duyệt báo lỗi như hình sau: Chọn phần Console, và tìm

đọc tiếp

IIS: Sửa lỗi encrypted using a modern cipher suite trên Chrome

Trong một số trường hợp cài SSL trên máy chủ IIS 7 & 8, bạn có thể gặp lỗi sau khi truy cập trên ChromeYour connection to domain.com is encrypted using a modern cipher suite./ Kết nối của bạn tới tenmiem.com được mã hóa bằng bộ số 0 hiện đại.

đọc tiếp

Nâng cấp Windows 2003 và Windows XP để hỗ trợ SHA256

Các máy tính chạy Windows Server 2003 SP2 hoặc Windows XP SP2 trở về trước không hỗ trợ xác thực chứng thư số SHA256.Theo quy định mới của CABForum, tất cả các

đọc tiếp

IBM Domino: Lỗi Certificate signature does not match contents

IBM Domino 9.x trở xuống không hỗ trợ SHA256, do đó khi install certificate vào server sẽ gặp lỗi "Certificate signature does not match contents". Hiện tại IBM đã cung cấp

đọc tiếp

Zimbra: Comodo Root intermediate DV

Tập tin Comodo Root intermediate với xác minh Tên miền (DV) dành cho các máy chủ Mail ZimbraThay thế tập tin tenmien.ca-bundle bạn nhận được bằng Root intermediate

đọc tiếp

Exchange: Cấu hình POP3 và IMAP khi sử dụng chứng thư số Wildcard

Mặc định, bạn không thể cấu hình SSL cho POP3 và IMAP trên Exchange Server với một chứng thư số SSL Wildcard. Thay vào đó, bạn cần dùng lệnh Set-POPSettings và

đọc tiếp

Exchange: Cấu hình FQDN cho Receive connector chạy SMTP STARTTLS

Xin lưu ý: Exchange Server không hỗ trợ SMTPS trên port 465 như các máy chủ mail khác như Exim, Zimbra, MDaemon,... Thay vào đó bạn có thể cấu hình Exchange Server chạy

đọc tiếp

VestaCP/Comodo: SSL intermediate chain is not valid

Khi cài đặt SSL trên VestaCP, bạn có thể sẽ nhận được thông báo sau:Error: SSL intermediate chain is not validVui lòng sao chép nội dung bên dưới và sử dụng thay

đọc tiếp

DirectAdmin: Lỗi Assigning an owned IP

Khi cài đặt SSL trong DirectAdmin và nhận được thông báo sau:You can only add a certificate if you own the ip you are usingInfo for Admins: Assigning an owned IPĐể cài đặt SSL

đọc tiếp

Andoird/Chrome lỗi : No Certificates found

Sửa lỗi: No Certificates found trên Chrome trong Android các bạn làm theo hướng dẫn sau:https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc7539...

đọc tiếp

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt