IIS: Khắc phục lỗi Invalid certificate trên Exchange Server

Sau khi import certificate vào Exchange Server, user kết nối bằng Outlook ở Exchange Mode có thể gặp lỗi Invalid Certificate. Nguyên do là Exchange sẽ tự động trỏ về NETBIOS.domain.local trên server. Như thế nhiều khả năng domain sẽ không giống như trong certificate đã mua.

Bạn có thể khắc phục lỗi này theo hướng dẫn của Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/940726

Lưu ý: Bạn cần phải đảm bảo DNS phải lookup theo quy tắc sau:

Trong LAN: mail.company.com => IP LAN của CAS_Server_Name (vi du 10.10.10.100)
Từ Intenet: mail.company.com => IP WAN

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên