IBM Domino: Lỗi Certificate signature does not match contents

IBM Domino 9.x trở xuống không hỗ trợ SHA256, do đó khi install certificate vào server sẽ gặp lỗi "Certificate signature does not match contents".
Hiện tại IBM đã cung cấp bản nâng cấp cho Domino 9.x để hỗ trợ SHA256.

Tải bản cập nhật tại đây: http://www.ibm.com/support...

Thông tin liên quan: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21418982

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên