Chrome: Không tìm thấy chứng chỉ nào

Khi bạn nhận được lỗi khi truy cập trên Chrome:

Không tìm thấy chứng chỉ nào
Ứng dụng Chrome đã yêu cầu chứng chỉ. Việc chọn chứng chỉ sẽ cho phép ứng dụng sử dụng danh tính này với máy chủ tại lúc này và tương lai. Ứng dụng đã xác định máy chỉ yêu cầu là tenmien:443 nhưng bạn chỉ nên cho phép ứng dụng truy cập vào chứng chỉ nếu bạn tin tưởng ứng dụng

Khăc phục trên máy chủ của bạn như sau:

Mở IIS -> chọn site của bạn -> chọn SSL Setting -> Ignore

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên