Windows: Bản vá bổ sung Trusted Root Certificates

Bản vá này sẽ cài đặt bổ sung Trusted Root Certificates của MuaSSL.com TLS/CA vào máy tính của bạnTải bản vá Ở đây và mở tập tin CaiDat.bat để sử dụngChi

đọc tiếp

Windows: Tự động cập nhật Chứng chỉ gốc - Trusted Root Certificates

Vấn đềBạn gặp lỗi NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID Đôi khi máy tính của bạn không thể hiện thị được một vài trang web và bạn sẽ thấy lỗi

đọc tiếp

Chrome lỗi ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID trên Windows 7

Khi bạn sử dụng SSL của MuaSSL.com TLS/SSL, đôi khi trên một số máy tính Windows 7 sử dụng Chrome, bạn sẽ gặp lỗi như bên dưới

đọc tiếp

Zimbra: Xử lý lỗi Root CA Certificate Expiration

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2020, chứng chỉ CA trung gian được sử dụng bởi Sectigo đã hết hạn khiến một số phiên bản cũ hơn của OpenSSL không thể xác thực

đọc tiếp

Cpanel: Root CA Certificate Expiration

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2020, chứng chỉ CA trung gian được sử dụng bởi Sectigo đã hết hạn khiến một số phiên bản cũ hơn của OpenSSL không thể xác thực chuỗi chứng chỉ. Sự kiện này làm giảm khả năng tương thích với một loạt các phần mềm và dịch vụ. Một số phần mềm bị ảnh hưởng được liệt kê dưới đây. Các bản cài đặt và cập nhật mới cho cPanel & WHM, EasyApache và một số dịch vụ khác đã bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã cài đặt chứng chỉ trung gian cập nhật do Sectigo cung cấp để khôi phục chức năng.

đọc tiếp

Comodo/Sectigo: Lỗi Root certificate has expired

Sử dụng SSL của Sectigo và nhận được lỗi certificate has expiredLỗi có liên quan đến 1 bản ROOT của Comodo/Sectigo được tích hợp trong nhân hệ điều hành hết hạn vào ngày 30/05/2020, khi máy chủ tìm thấy SSL được cấp bởi ROOT với tên khớp trên hệ thống, nó sẽ lấy bản root trên hệ thống thay vì bản root được server trả về.

đọc tiếp

Hướng dẫn cập nhật Root / Intermediate CA trên Linux Server

* Để cập nhật các Root CAs vào máy chủ Linux, bạn cần cập nhật các update mới nhất của phiên bản Hệ Điều Hành.- Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora:yum

đọc tiếp

Comodo/Sectigo: Lỗi Root certificate has expired

Sư dụng SSL của Sectigo và nhận được lỗi certificate has expiredLỗi có liên quan đến 1 bản ROOT của Comodo/Sectigo được tích hợp trong nhân hệ điều hành hết

đọc tiếp

Lỗi: Windows does not have enough information to verify this certificate

Lỗi gặp phải:Mặc dù sử dụng SSL Certificate đã mua nhưng vẫn gặp lỗi trình duyệt báo SSL không tin tưởng, xem thông tin chứng chỉ số thì thấy lỗi "Windows

đọc tiếp

Windows Server 2012: Hướng dẫn cập nhật máy chủ hỗ trợ TLS 1.2

Mặc định, Windows Server 2012 đã hỗ trợ TLS 1.2 nhưng chưa được kích hoạt mặc định. Để cấu hình TLS 1.2 cho Windows Server 2012, bạn cần thực hiện các bước

đọc tiếp

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt