Cài đặt chứng chỉ SSL trong Vesta CP

Sau khi nhận được SSL từ chúng tôi, vui lòng làm theo hướng dấn sau để cài đặt.

Khi mua SSL từ MuaSSL.com, chúng tôi sẽ gửi một bản SSL tới Email của bạn đăng ký và có một phiên bản ở chi tiết đơn hàng của bạn.

Đăng nhập vào Vesta CP bằng tài khoản quản trị

vesta_csr_01

Chọn thẻ WEB, chọn tên miền của bạn và nhấp EDIT

vesta_csr_02

Nhấp vào “SSL Support” để hiện phần cài đặt SSL

vesta_install_01

Bây giờ, bạn cần sao chép và Dán vào các mục tương ứng sau:

  1. SSL Certificate: Tìm tập tin tenmien.crt trong email của bạn hoặc sao chép mục CRT từ trang quản lý
  2. SSL Key: Sao chép private key của bạn và dán vào ô này
    Nếu bạn tạo CSR trực tuyến, Private key đã được gửi tới Email của bạn
  3. SSL Certificate Authority / Intermediate: Tìm tập tin tenmien.ca-bundle trong email của bạn hoặc sao chép mục CA Bundle từ trang quản lý.

vesta_install_02

Nhấp Save để hoàn thành việc cài đặt

vesta_install_03

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra ở các công cụ sau:

https://sslchecker.com/sslchecker
https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
https://certlogik.com/ssl-checker/

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên