Cài đặt chứng chỉ SSL - Odin (Plesk v.11, 12, & 12.5)
 1. Đăng nhập vào Odin, thông thường là https://domain.com:8443.
 2. Trong phần "Power User View", chọn "Websites & Domains"

 3. Cuộn xuống "Domain Name" và chọn "Show More."
 4. Chọn Secure Your Sites.
 5. Chọn Certificate Name (ứng với CSR đã tạo trước đó)
 6. Tải chứng chỉ lên máy chủ bằng những cách sau:
  • Upload the certificate files - Tuỳ chọn này cho phép bạn tải lên máy chủ các tệp tin chứng chỉ SSL của bạn và chứng chỉ SSL trung gian
  • Upload the certificate as text - Tuỳ chọn này cho phép bạn dán nội dung BẰNG CHỮ của chứng chỉ (lưu ý chép cả nội dung -----BEGIN CERTIFICATE-----" and "END CERTIFICATE-----)

 7. Nhấn "Send Files" hoăc "Sent Text."
 8. Trở lại "Power User View", chọn Websites & Domains, Chọn "Domain Name", nhấn "Show More."
 9. Nhấn vào Hosting Settings.
 10. Kiểm tra SSL Support và chọn chứng chỉ mới tải lên tại "Certificate Name"
 11. Cuộn xuống và nhấn vào "OK".

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên