Cài đặt Chứng chỉ SSL - Citrix Access Gateway 4.5

Cài đặt Citrix Access Gateway sử dụng công cụ Administration.

  1. Tại tab "Access Gateway Cluster", nhấn mở cửa số.
  2. Tại "Administration Tool," truy cập vào "Access Gateway Cluster".
  3. Tại tab "Administration," Tìm "Upload a .crt signed certificate." nhấn vào nút "Browse"
  4. Duyệt tới tệp your_domain_name.crt chọn "Open.". Bạn cũng có thể cài đặt chứng chỉ thông qua "Administration Portal" bằng cách nhấp vào "Maintenance," "Add a signed certificate (.crt)," và duyệt đến tệp your_domain_name.crt file. Chứng chỉ của bạn đã được cài đặt thành công

Theo Citrix , bạn cần sử dụng phiên bản 4.5.1 hoặc lớn hơn. Mọi chứng chỉ nhỏ hơn sẽ không tương thích với khoá trung gian

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên