Apache: Chuyển hướng HTTP sang HTTPS sử dụng mod_rewrite

Mod_rewrite được sử dụng khi website có sử dụng chứng chỉ số SSL để việc chuyển hướng dễ dàng từ http sang https khi người dùng quên nhập địa chỉ đầy đủ, việc này đảm bảo khách hàng luôn được bảo vệ bởi kết nối an toàn.


Bạn cần chắc chắn 2 điều dưới đây trước khi tiến hành

  • Đảm bảo chứng chỉ SSL đã cài đặt thành công trên website của bạn
  • Đảm bảo mod_rewrite được kích hoạt

Bây giờ bạn chỉ việc mở tệp tin httpd.conf và thêm vào nội dung bên dưới

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [L,R=301]

Trong nhiều trường hợp, bạn cũng có thể thêm những dòng trên vào tệp .htaccess trong thư mục bạn muốn chuyển hướng từ http sang https

Chú ý: bạn cũng có thể chuyển hướng một trang bất kỳ bằng cách thêm nội dung sau

RewriteEngine On
RewriteRule ^apache-redirect-http-to-https.html$ https://www.yoursite.com/apache-redirect-http-to-https.html [R=301,L]

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên