Quản lý / Thêm khách hàng hoặc thành viên

MuaSSL.com cung cấp cho bạn công cụ quản lý thành viên/khách hàng của đại lý, để quản lý Thành viên của đại lý, thực hiện như sau:

Đăng nhập vào tài khoản -> Chọn menu Xin chào (tên bạn) ở góc trên cùng bên phải

Chọn Quản lý thành viên/khách hàng

Tại khu vực quản lý thành viên, nhập đầy đủ thông tin vào mục Thêm thành viên/ Khách hàng, nhấp Lưu để thêm mới một thành viên/khách hàng của bạn

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên