WHM: Hướng dẫn tạo Certificate Signing Request (CSR)

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) trong WebHostManager (WHM), bạn thực hiện như sau:

1. Từ menu bên trái, mục SSL/TLS -> chọn Generate an SSL Certificate and Signing Request

Các thông tin bạn cần nhập gồm: Email, tên miền, thành phố, khu vực, quốc gia (mã), công ty, bộ phận/phòng ban, độ dài khóa

Tất cả dùng tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên