Tạo CSR - Odin (Plesk v.11, 12, & 12.5)
 1. Đăng nhập vào Odin, thông thường là https://domain.com:8443.

 2. Trong phần "Power User View", chọn "Websites & Domains"

 3. Cuộn xuống "Domain Name" chọn "Show More."
 4. Chọn "Secure Your Sites."

 5. Nhấp vào "Add SSL Certificate."
 6. Nhập tên gợi nhớ của bạn vào "Certificate Name" (đây chưa phải là chứng chỉ thực của bạn!).
  Gợi ý: nên đặt tên chứng chỉ bao gồm ngày tháng năm để bạn có thể dễ dàng theo dõi thời hạn của SSL
 7. Nhập các thông tin cần thiết sau đó và nhấn vào "Request."
 8. Nhấn vào "View Certificate" để xem CSR của bạn hoặc chọn mũi tên màu xanh để tải CSR (mở bằng NOTEPAD).
 9. CSR đã hoàn thành. Sao chép tất cả nội dung như ví dụ bên dưới:
  -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
  And
  -----END CERTIFICATE REQUEST-----

Sau khi có CSR và chứng chỉ SSL được cấp phát, bạn sẽ tiến hành cài đặt chứng chỉ này lên máy chủ ở bước tiếp theo

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên