Hướng dẫn tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016

Microsoft Exchange Server 2016

Hướng dẫn tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016

Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC)

Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào Domain/username của bạn và nhập Password để đăng nhập

Step 3 – Sidebar bên trái, chọn Servers và chọn Certificates từ danh mục

Bước 4 – Trên trang certificates, chọn máy chủ của bạn

Bước 5 – Tại trình hướng dẫn New Exchange Certificate (wizard), Chọn Create a request…, nhấn Next

Image result for SSL install certificate exchange 2016

Bước 6 – nhập friendly name cho certificate và nhấn Next

  • Hướng dẫn cho Wildcards, trong ô Root Domain hãy nhập dấu *

Bước 8 – Trong hộp Store certificate request… , Chọn Browse chọn server bạn muốn tạo CSR

Bước 9 – Nhập thông tin vào Certificate Request Signing

Bước 10 – Lưu lại CSR

Bước 11 – Nhấn Finish

Dùng CSR đã tạo được dán vào ô CSR ở muassl.com trong bước kích hoạt đơn hàng để tiến hành quá trình yêu cầu cấp phát chứng chỉ số SSL

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên