Hướng dẫn tạo CSR đối với trường hợp sử dụng Apache trên Windows Server

Thông thường thì các hệ thống thường dùng kết hợp Linux/Unix và Apache, hoặc Microsoft Windows Server và IIS. Tuy nhiên, có một số trường hợp sử dụng Apache trên Microsoft Windows Server. Khi đó, quản trị viên cần cài đặt thêm chương trình OpenSSL for Windows để có thể khởi tạo CSR.

Download chương trình OpenSSL tại các liên kết bên dưới:

- OpenSSL 0.9.8.k for Win32

- OpenSSL 0.9.8.k for Win64

Nếu khi cài đặt mà Windows báo lỗi thiếu "Visual C++ 2008 Redistributables" thì bạn có thể tìm thấy file cài đặt được đính kèm trong file ZIP phía trên. Hãy cài đặt Visual C++ 2008 Redistributables trước rồi sau đó mới cài đặt OpenSSL.

Sau khi cài đặt xong, bạn mở một Command Prompt và chuyển vào thư mục C : OpenSSL bin

cd C: OpenSSL bin

Các bước tiếp theo làm theo hướng dẫn của GeoTrust tại đường liên kết này: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=AR876

Các bạn lưu ý, các bạn nhớ bỏ qua tham số -des3 để Apache không phải hỏi password mỗi Start dịch vụ.

Sản phẩm của Sản phẩm của Hào Quang Việt

Đăng ký nhận bản tin

Nhận phiếu giảm giá dành riêng cho bạn và thông tin bảo mật bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (gửi hai lần mỗi tháng)

MuaSSL.com trên